CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC THIẾU NHI HÈ 2022

Hình ảnh tập thể toàn khóa sinh và 12 nhóm tu học.
CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC THIẾU NHI HÈ 2022

Tin cùng chuyên mục