ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA, SAN ANTONIO, TEXAS VÀ KHÓA TU LƯƠNG HOÀNG SÁM 2022

Đạo tràng Liên Hoa ( Liên Hoa Buddhist Temple) tọa lạc tại số 5043 Excalibur Dr., thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Đạo tràng do Thượng tọa Thích Chúc Thiện cùng chư Tăng và Phật tử thành lập vào tháng 6 năm 2005 trên khu đất rộng gần 5 mẫu tây. Qua nhiều năm tháng sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, Đạo tràng tổ chức Lễ An vị Phật, chính thức sinh hoạt vào dịp Đại lễ Phật Đản năm Bính Tuất (2007). Đây là một trong bốn Đạo tràng Liên Hoa: Đạo tràng Liên Hoa San Antonio; Đạo tràng Liên Hoa San Francisco; Đạo tràng Liên Hoa Austin và Đạo tràng Liên Hoa Việt Nam.
ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA, SAN ANTONIO, TEXAS VÀ KHÓA TU LƯƠNG HOÀNG SÁM 2022

Đạo tràng Liên Hoa ( Liên Hoa Buddhist Temple) tọa lạc tại số 5043 Excalibur Dr., thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Đạo tràng do Thượng tọa Thích Chúc Thiện cùng chư Tăng và Phật tử thành lập vào tháng 6 năm 2005 trên khu đất rộng gần 5 mẫu tây. Qua nhiều năm tháng sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, Đạo tràng tổ chức Lễ An vị Phật, chính thức sinh hoạt vào dịp Đại lễ Phật Đản năm Bính Tuất (2007).

Đây là một trong bốn Đạo tràng Liên Hoa: Đạo tràng Liên Hoa San Antonio; Đạo tràng Liên Hoa San Francisco; Đạo tràng Liên Hoa Austin và Đạo tràng Liên Hoa Việt Nam.

Đạo tràng có website: www.daotranglienhoa.com, thường xuyên đăng thông tin, hình ảnh, phim video các khóa tu học, lớp Việt ngữ, lớp thiền cho người bản xứ, khóa tu Bát quan trai, khóa tu Lương Hoàng Sám, hội chợ Tết v.v…

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2022, Đạo tràng Liên Hoa đã tổ chức Lễ Vu Lan; Đại giới đàn truyền giới Tỳ kheo và Bồ tát giới; và khóa tu Lương Hoàng Sám từ ngày 09/8 đến ngày 14/8/2022.

Khóa tu Lương Hoàng Sám có thời khóa như sau:

04:30 am     Thức chúng

05:30 am     Tĩnh tọa

06:00 am     Công phu khuya

07:00 am     Dùng sáng

09:00 am     Lương Hoàng Sám

12:00 pm    Thọ trai

01:00 pm    Chỉ tịnh

02:00 pm    Thức chúng

02:30 pm    Lương Hoàng Sám

05:30 pm    Dùng chiều

07:00 pm    Lương Hoàng Sám

10:00 pm    Chỉ tịnh

Cảnh chùa thanh tịnh, thoáng đãng. Đạo tràng tu học thật trang nghiêm!

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

*****

Chú thích hình ảnh:

01-07. Cảnh chùa và Khóa tu Lương Hoàng Sám 2022

08-11. Ngôi chánh điện và điện Phật

12-14. Mặt sau ngôi chánh điện và điện Phật

15-47. Khóa tu Lương Hoàng Sám

48-55. Lớp học Bồ tát giới tại gia do hai Hòa thượng Thích Pháp Quang và Thích Pháp Chánh giảng dạy.

56-63. Thư viện và Phòng phát hành hàng lưu niệm

64-65. Nhà Linh

66.     Nhà nghỉ của Phật tử dự khóa tu

67-77. Trai đường - Thọ trai.

Toàn cảnh Đạo tràng Liên Hoa

Mặt trước ngôi chánh điện

Điện Phật

Mặt sau ngôi chánh điện

Điện Phật

Tụng Lương Hoàng Sám

Tụng Lương Hoàng Sám

Phòng học

HT. Thích Pháp Quang giảng pháp

Trai đường

Thọ trai

 

                                          

Tin cùng chuyên mục