ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN

Ấn Tôn Thiền Đường, San Jose (Hoa Kỳ) Tổ chức Đại Lễ Trai Đàn Lễ An vị Tam Bảo - Khánh tạ hoàn nguyện ngôi già lam Cầu an và Cầu siêu - Giải oan Bạt độ và Chẩn tế Cô hồn Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Trai Đàn từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Đại lễ chính thức được cử hành trong hai ngày 13 tháng 11 và 14 tháng 11.
ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN

Quang lâm Chứng minh Đại lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (trú xứ Chùa Bảo Phước, San Jose), Hòa thượng Thích Minh Đạt (trú trì Chùa Quang Nghiêm, Stockton), Hòa thượng Thích Chơn Minh (trú trì Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose). Sám chủ: Thượng tọa Thích Giải Minh (trú trì Chùa Nhật Quang, Sacramento); Công văn: Đại đức Thích Hoằng Đức (trú trì Chùa Thánh Duyên, Concord); Lễ nhạc: Đại đức Thích Quảng Ân.

 

Ban Kinh Sư: Thượng tọa Thích Pháp Tánh, Thượng tọa Thích Tâm Lương, Thượng tọa Thích Ngộ Thông, Thượng tọa Thích Pháp Trí, Đại đức Thích Từ Nhẫn, Đại đức Thích Nhật Thường.

 

Chương trình hai ngày lễ chính như sau:

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Lễ Hưng Tác - Thượng Đại Tràng Phan

Lễ Nghinh Phan Sơn Thủy

Lễ Bạch Phật Khai Kinh

Lễ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ

Lễ Thỉnh Chư Hương Linh

Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Đạo Tràng tụng kinh A Di Đà

Tuyên sớ Kỳ Siêu

Thuyết Linh: HT. Thích Minh Đạt

Hành Đàn Giải Oan Bạt Độ

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2021

Đạo Tràng tụng kinh Phổ Môn

Tuyên sớ Kỳ An

Pháp thoại: TT. Thích Pháp Tánh

Cung tiến chư Hương Linh

Đăng Đàn - Chẩn Tế

Tạ Phật - Hoàn Kinh

Hoàn mãn

 

Đại lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính!

 

Võ Văn Tường

______________________

 

Chú thích ảnh:

 

  1. Toàn cảnh Ấn Tôn Thiền Đường
  2. Đại lễ Trai Đàn
  3. Điện Phật

04-07. Thông báo về Đại lễ Trai Đàn

08. Chư Tôn Đức Tăng, Ni dự Đại lễ Trai Đàn

09-35. Lễ Hưng Tác - Thượng Đại Tràng Phan

Lễ Nghinh Phan Sơn Thủy

Lễ Bạch Phật Khai Kinh

Lễ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ

Lễ Thỉnh Chư Hương Linh

36-48. Lễ cúng dường Trai Tăng

 49-76. Đạo tràng tụng kinh A Di Đà

Tuyên sớ Kỳ Siêu

Thuyết Linh: HT. Thích Minh Đạt

Hành Đàn Giải Oan Bạt Độ

77-117. Pháp thoại: TT. Thích Pháp Tánh

Cung tiến chư Hương Linh

Đăng Đàn - Chẩn Tế

Tạ Phật - Hoàn Kinh

Hoàn mãn

 

 

 

Tin cùng chuyên mục