CHÙA LINH SƠN BỬU THIỀN - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa thường gọi là chùa Tổ, tọa lạc trên núi Thị Vãi, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ chân núi lên chùa Tổ còn có chùa Linh Sơn Liên Trì, chùa Linh Sơn Hồng Phúc và điện Quang Minh.
CHÙA LINH SƠN BỬU THIỀN  - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ni sư Diệu Thện là người đầu tiên tu hành trên núi vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Chùa được trùng tu nhiều lần. Từ năm 1999 đến nay, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tổ chức đại trùng tu, mở rộng ngôi già lam thanh nhã, trang nghiêm. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Ở sân trước chùa và hai bên chùa có nhiều tượng Phật, Bồ tát, Hộ Pháp lộ thiên.

Ảnh 01. Chùa Linh Sơn Bửu Thiền

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Tin cùng chuyên mục