TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC KHÓA TU TẬP VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Tu viện Huyền Không, San Jose tổ chức khóa tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà năm Tân Sửu. Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 tháng 11 âm lịch), Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm thời khóa tu tập ngày 19 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu). Chương trình thời khóa tu tập như sau: 08:30am Phật tử vân tập 09:00am Khai kinh “Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh”. 10:00am Pháp thoại: Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện 11:00am Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tiếp theo) 12:00pm Cung tiến chư hương linh 12:45pm Dùng cơm trưa 02:30pm Lạy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật, kinh hành. 04:00pm Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tiếp theo) Mông Sơn Thí Thực. Niệm Phật. 05:30pm Dược thực 06:15pm Lễ thắp nến cầu nguyện. Niệm Phật, kinh hành. Bài hát “Trang nghiêm cõi Phật A Di Đà” (Rachael Tường Vi hát) Lời cảm niệm (Phật tử Diệu Khai) 07:30pm Đ
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC KHÓA TU TẬP VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

 

Tin cùng chuyên mục