KHÓA TU "TÌM VỀ ÁNH ĐẠO" TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2021

Trang nghiêm Khóa tu “Tìm về Ánh Đạo” tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ. ***** Vào lúc 09 giờ sáng ngày 11 tháng 12 năm 2021, tại hội trường Trường Trung học James Lick, thành phố San Jose, tiểu bang California, Khóa tu “Tìm về Ánh Đạo” đã trang nghiêm khai mạc và bước vào ngày tu học đầu tiên với chương trình như sau: 09:00 Khai mạc khóa tu 09:15 Khai tụng Thủy Sám Văn (quyển thượng) 11:00 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường (thành phố Champaign, tiểu bang Illinois) đề tài: “Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư”. 12:00 Thọ trai 12:30 Kinh hành niệm Phật 12:45 Chụp ảnh tập thể 13:00 Chỉ tịnh 13:30 Trì tụng Thủy Sám Văn (quyển trung) 15:30 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Viện chủ Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (thành phố Hayward, tiểu bang California) đề tài: “Tam Pháp Ấn”. 17:00 Trì tụng Thủy Sám Văn (quyển hạ) 18:15 Đêm hội hoa đăng kỷ niệm Khánh Đản Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện hòa bình thế giới, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc. 19:30 Chụp ảnh tập thể. Kết thúc ngày t
KHÓA TU

Chương trình tu học ngày 12 tháng 12 năm 2021 như sau:

08:00  Phật tử tề tựu – Điểm tâm.

08:30  Lễ 48 nguyện Đức Phật A Di Đà và trì tụng kinh A Di Đà

10:15  Pháp thoại: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Viện chủ Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (thành phố Hayward, tiểu bang California) đề tài: “Thông điệp kinh A Di Đà”.

11:30  Cúng dường Trai Tăng

12:00  Kinh hành niệm Phật

12:30  Chụp ảnh tập thể

13:00  Pháp thoại: Thượng tọa Thích Chúc Đại, Trú trì Chùa Giác Sơn (thành phố Laurel, tiểu bang Maryland) đề tài: “Bốn điều Phật tử cần ghi nhớ: 1. Thân cận thiện tri thức 2. Lắng nghe Chánh Pháp 3. Tư duy như Pháp 4. Thực hành Pháp”.

15:00 Lễ 48 nguyện Đức Phật A Di Đà và trì tụng kinh A Di Đà.

16:15  Tham vấn và chia sẻ tâm tình (toàn thể chư Tôn Đức)

17:30  Cúng thí thực cô hồn

18:00 Hoàn mãn khóa tu

*****

Khóa tu “Tìm về Ánh Đạo” được quý Phật tử đạo tâm ở thành phố San Jose tổ chức, được sự Chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên và Tăng Đoàn Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: Hòa thượng Thích Minh Quang, Viện chủ Tu viện Thiện Tường (thành phố Champaign, tiểu bang Illinois); Thượng tọa Thích Tâm Đạo, Trú trì Chùa Đạo Tâm (thành phố New Braunfels, tiểu bang Texas); Thượng tọa Thích Chúc Đại, Trú trì Chùa Giác Sơn (thành phố Laurel, tiểu bang Maryland); Đại đức Thích Nguyên Thiện, trú xứ Chùa Giác Sơn. MC khóa tu: Phật tử Quảng Hoa. Ban Tổ chức khóa tu gồm quý Phật tử: Phước Thành, Nhật Chi, Nhật Sanh, Huệ Đức, Phước Xuân, Quảng Linh …

Khóa tu được tổ chức trang nghiêm, thiết trí mỹ lệ. Ban Tổ chức đã sắp xếp mọi việc từ trang trí hội trường đến âm thanh, ánh sáng … ẩm thực hết sức chu đáo. Đông đảo Phật tử tham dự khóa tu đã tinh tấn tu học với tâm thành kính, lòng hoan hỷ vô biên!

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

 

 

*****

 

 

01      Tờ chương trình tu học

02      Lễ đài khóa tu

03      Hình tập thể ngày 11.12.2021

04-15 Lễ khai mạc khóa tu

16-20 Trì tụng Thủy Sám Văn

21-24 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Minh Quang

25-27 Thọ trai

28-33 Kinh hành niệm Phật

34-40 Pháp thoại: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên

41-43 Trì tụng Thủy Sám Văn

44-64 Đêm hội hoa đăng

65      Hình tập thể đêm 11.12.2021

66-70 Kinh hành niệm Phật

71-79 Pháp thoại: Thượng tọa Thích Chúc Đại

80-90 Lễ 48 nguyện Phật A Di Đà và trì tụng kinh A Di Đà

91-94 Tham vấn và chia sẻ tâm tình

95-96 Lễ tạ pháp

97-99 Lễ cúng thí thực cô hồn

100    Hình tập thể ngày 12.12.2021

 

                                                      __________________

 

 

Tin cùng chuyên mục